Monday, February 22, 2010

Pinta

Berdiri di rintik hujannya hati. Membenderangkan setiap indera, mencari.
Mendengar jujurnya nurani.Senyatanya luput semua serupa kau. Tiada senada kau.
Aku maui kau, tiada selain.