Friday, February 22, 2008

mencerdaskan kehidupan bangsa(t)

upaya mewujudkan salah satu tujuan negara, yang termaktub dalam pembukaan UUD xxxx, semakin menampakkan keberhasilan. lahirnya anak -anak bangsa(t) dari kelas teri sampai setingkat kelas pejabat dan petinggi negara, telah menjadi bukti. pantas saja kalau negeri ini mampu menempati peringkat kelima di dunia dalam urusan korupsi. congratulation ! :(

Pic is from here

Monday, February 18, 2008

nafas nafas

berkubang dalam mayapada maya, berkarib kunang. menyembari berkalutkan kelimbungan, berpatah keelingan. indera ini sesempurna julangan awan tanpa penopang tiang, namun entahlah, kadang fungsinya berkurang 50% dari kewaras-ajegan. lidahku tiada kelu memanggil-manggil keelokan namamu, pikirku merawat harap lambaian tulus hatimu. dimana pun wujudmu, rasa ini tiada lelah mengais-ngais kerelaan sapaan hangatmu. aku sungguh menggilai seutuh tawa renyah-lepas dirimu. sampai saat ini. engkau mungkin tiada tahu atau celakanya mungkin tiada mau tahu


Pic is from here